IT-AKADEEMIA Tarkvaraarendaja

Tarkvaraarendaja on kõrgelt hinnatud spetsialist, kelle põhiliseks tööks on tarkvara lähtekoodi kirjutamine. Tarkvara arendajat läheb vaja kui soovitakse luua näiteks kodulehte, mitmesuguseid e-teenuseid nagu broneerimissüsteemid või e-poed või hoopis andmebaaside keskkondi, mobiilirakendusi, mänge või muud sellist. Hea tarkvara arendaja osaleb loodava keskkonna struktuuri ja süsteemi loomisel, ta tunneb ja oskab välja pakkuda erinevaid tehnilisi lahendusi, kuidas süsteem kõige paremini töötaks. Ta oskab testida ja teiostatud töid dokumenteerida, süsteeme hooldada ning ennetada rünnakuid ja andmelekkeid.

Tänapäeval toimub tarkvara arendamine projekti teostamise käigus, sest tavaliselt areneb idee edasi. Seetõttu on hea tarkvaraarendaja ka analüüsija, kaasa mõtleja ja lahenduste otsija. Ta suudab toime tulla ise enda töö ja aja planeerimisega ning on hea meeskonnaliige ka rahvusvahelistes tiimides.

Tartu Kutsehariduskeskuse tarkvaraarendaja õpib üldaineid- laia matemaatikat, emakeelt ja inglise keelt ning sooritab õppe lõpus riigieksamid. Ta on valmis jätkama kõrgharidusõppes või alustama karjääri tarkvaraarendusettevõtetes.

Kutsehariduse IT-akadeemia tarkvaraarendaja eriala tähendab, et:

 • õpid seda, mis Sulle kõige rohke huvi pakub – IT tarkvaraarenduse erialaseid teadmisi ja oskusi
 • lisaks õpid gümnasistidega võrreldavas mahus üldaineid ning sooritad õpingute lõpus edukalt riigieksamid
 • saad olulise eelise õpingute jätkamiseks kõrgkoolis ning võid spetsialiseeruda inseneeria või IT valdkonna profiks
 • ja teha kõrgelt tasustatud tööd ning lennukat karjääri maailma kõige kiiremini kasvavas valdkonnas

Vaata ka: https://startit.ee/tarkvaraarendaja/

Oskused:

Tartu Kutsehariduskeskuse IT-akadeemia lõpetanud tarkvaraarendaja:

 • oskab tarkvara lähtekoodi vastavalt väljatöötatud arhitektuurile ning disainile;
 • osaleb tarkvara lahenduse väljatöötamisel ja pakub välja erinevaid tehnilisi lahendusi, arvestades süsteemi kui tervikut;
 • kavandab ja töötab välja  rakenduse;
 • integreerib süsteemid, testib ja võtab lahenduse kasutusele;
 • oskab leida ebakõlasid ülesande püstitusel ja anda sisendit ülesande täpsustamiseks ning muudatuste ja arenduste testimiseks;
 • töötab meeskonnas ja lahendab ülesandeid iseseisvalt, mõistes ja rakendades meeskonnas kasutatavat tarkvara arenduse metoodikat;
 • suudab oma tööd iseseisvalt organiseerida ja aega planeerida ning vastutust võtta;
 • on hea meeskonnaliige ka rahvusvahelistes tiimides;
 • on läbinud laia matemaatika, emakeele ja inglise keele õppekava ning on sooritanud riigieksamid;
 • on sooritanud tarkvaraarendaja 4. taseme kutseeksami

Praktikavõimalus:

Tartu Kutsehariduskeskuse tarkvaraarendaja õppekavas on:

 • projektõpe iseseisvalt või meeskonnas erialaste ülesannete teostamiseks
 • võimalus osaleda häkatonidel ning saada praktilist kogemust püstitatud eesmärkide lahendamiseks
 • kokku x nädalat ettevõttepraktikat
 • võimalus käia välispraktikal või Eesti juhtivates IT ettevõtete suvekoolides

Hea teada!

 • Eesti IT-sektoris on palgatase keskmisest kõrgem ning tarkvaraarendaja töötasu alumine määr võib ületada Eesti keskmise töötasu.
 • IT-sektor on kiiresti kasvav valdkond nii Eestis kui globaalselt, karjääri võib teha ka rahvusvahelistes ettevõtetes kaugtööna;
 • Tarkvaraarendajatest ja programmeerijatest on suur puudus;
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö kaasaegsetes õppeklassides ning osa õppetööst viiakse läbi koostöös edukate IT ettevõtetega.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel, edukamad saavad võistelda ka EuroSkills ja WordSkills kutsevõistlustel.
 • Lõpetanutel on eelis kõrghariduse tasemel edasi õppida.

Eelised tööturul:

 • Tarkvaraarendajal, kel on erialane kutseharidus, on palju võimalusi tööle asuda tarkvaraarenduse firmadesse programmeerijana ja tarkvaraarendajana.
 • Tegu on globaalse kasvava ettevõtlusvaldkonnaga, kus heade spetsialistide järele on pidevalt suur nõudlus, mistõttu tarkvaraarendaja leiab hõlpsasti tööd ka väljaspool Eestit.
 • Amet on suuresti rutiinivaba ning pakub pidevat pinget.
 • Töötada saab väga erinevates valdkondades, lisaks tarkvaraarendusele spetsialiseerunud firmade ka näiteks panganduses, logistikas, meditsiinis, tööstuses jm.
 • Mitmed tuntud ettevõtete ja start-up’ide juhid on alustanud oma karjääri just tarkvaraarendajatena.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • TALTECis, informaatikat, IT-süsteemide arendust või äriinfotehnoloogiat
 • Tartu Ülikoolis. Informaatika ja Arvutitehnika erialad
 • Tallinna Ülikoolis Informaatika eriala