Noorem tarkvaraarendaja (veebispetsialist)

Koodikirjutamine on tänapäeva digitaalne kirjaoskus. Hästi toimiv koduleht või vajalik rakendus on parim visiitkaart igale ettevõtmisele. Noorem-tarkvaraarendaja põhitöö ongi tarkvara lähtekoodi kirjutamine ja disainile tehniliste lahenduste väljapakkumine. Tartu Kutsehariduskeskuse tänapäevase varustusega arvutiklassidesse ja -laboritesse ootavad oma ala spetsialistidest õpetajad õppima ja teooriat kohe praktikas rakendama tehnoloogilise lugemisoskusega noori. Teravaid pliiatseid, kes tahavad tänapäeva infotehnoloogia abil kõikvõimalike valdkondade probleeme lahendada – idufirmadest suurkorporatsioonideni.

Oskused:

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega noorem-tarkvaraarendaja (veebispetsialist):

 •  oskab luua veebilehte ja suudab projekteerida, luua ning hallata infosüsteemi;
 • kindlustab teenustaseme halduse;
 •  koostab toote või projekti kavandi;
 •  projekteerib, kavandab ja töötab välja rakenduse;
 •  integreerib ja testib süsteeme lahenduse kasutamiseni;
 •  hindab ja maandab riske;
 •  haldab infoturvet ja täiustab protsesse;
 •  teab, kuidas tegevust dokumenteerida;
 •  on sooritanud õpingute lõpus noorem tarkvaraarendaja 4. taseme kutseeksami.

Praktikavõimalused:

Tartu Kutsehariduskeskuse noorem-tarkvaraarendaja (veebispetsialisti) erialal sooritatakse
I kursusel 10 õppenädalat koolipraktikat: tutvutakse tööks vajaliku tarkvaraga ja teostatakse veebilehe loomisega seotud tööülesandeid. II kursusel toimub 10 õppenädalat spetsialiseerumispraktikat ettevõttes, kus osaletakse tarkvaraprojektis.

Praktikaettevõtetes tegeletakse veebiteenuste pakkumisega, e-poodide loomise või infosüsteemide väljatöötamise ja haldusega. Tublimad õpilased saavad võimaluse välispraktikaks Saksamaal.

Hea teada!

 •  Praktikakohast saab sageli valdkonna esimene ja kindel töökoht.
 •  Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppeklassides
  ning -laborites.
 •  Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine
  kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Meie õpilased on läbi aastate osalenud edukalt Euroopa kutsemeistrivõistlustel EuroSkills ja tulnud medalikohtadele. Kutsemeisterlikkus sillutab teed ettevõtlusele. Nt vaata Tartu Kutsehariduskeskuse veebispetsialistist vilistlase Silver Mähari (EuroSkills 2014, kuld) koos kursusevennaga loodud ettevõtte Vulpes Digital veebi vulpes.ee

Eelised tööturul:

Võib öelda, et veebispetsialisti oskused annavad vabaduse. Töö on sageli projektipõhine ja iga uus projekt pakub värskeid enesetäiendamisvõimalusi. Head spetsialistid nopitakse parimatesse digiagentuuridesse ja ettevõtlikud loovad peagi oma ettevõtte, saades ise endale tööandjaks.

Tartu Kutseharidukeskuse noorem-tarkvaraarendaja (veebispetsialisti) eriala lõpetajat ootab:

 • Kindel töö, hea palk ja valikuvõimalused:
  •  noorem tarkvaraarendajana,
  •  programmeerijana,
  •  veebihaldurina,
  •  veebispetsialistina.
 •  Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 •  Karjäärivõimalused: Nutikad noorem-tarkvaraarendajad saavutavad pideva enesetäiendamise ja töökogemuse käigus peagi tähelepanuväärseid töötulemusi ja liiguvad karjääriredelil edasi tarkvarainseneri, tiimijuhi või IT-juhi ametikohale. Sõltumatuse eelistajad saavad end teostada IT-ettevõtjatena. Kuigi töö leiab tegijad üles juba koolipingis, tasub jätkata õpinguid ja luua IT-valdkonda uut väärtust

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Rakenduskõrghariduse tasemel
  • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor.
 • Kõrghariduse tasemel
  • Erinevad IKT-haridust pakkuvad ülikoolid.