Võrgutehnik

Kui sul on huvi toimetada IT-telgitaguses maailmas, millest sõltub tänase argielu tõrgeteta toimimine, siis õpi parimate seas võrgutehnikuks. Parimad võimalused IT õppimiseks on Tartu Kutsehariduskeskuses. Tänapäevaselt varustatud arvutiklassid ja oma ala spetsialistidest õpetajad tagavad tasemel teadmised. Lisaks kaasatakse õppetöösse praktikuid valdkonnaga seotud ettevõtetest. Sinu igapäevatööks saab arvutivõrkude haldus, võrgu monitoorimine, katkestuste ennetamine ja kõikvõimalike kõrvalekallete õigeaegne märkamine ning registreerimine. Sul tuleb täita samaaegselt mitmeid tööülesandeid, sestap on oluline kiire ümberlülitumisoskus ja keskendumisvõime. Enesestmõistetav on ka sinu keskmisest suurem huvi IT-valdkonna kiirete arengute suhtes ja pidev enesetäiendamine.

Töö eeldab keskmisest kõrgemat stressitaluvust ja vaimset pingutust. Kasuks tuleb oskus valdkonda puudutavaid mõisteid lihtsalt selgitada ning empaatiavõime IT-probleemidest heitunud inimeste nõustamisel. Lisaks avatud suhtlemisele on vajalik kiirus probleemi väljaselgitamisel ja võimalikult kiire tagasiside lahenduste osas koos juhiste andmisega telefoni, e-kirja või virtuaalnõustamise teel.

Eriala ei soovitata HEV-õpilastele.

Õpe toimub sessioonidena igal teisipäeval ja kolmapäeval (täispikad päevad).

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Oskused:

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega võrgutehnik:

 • jälgib süstemaatiliselt infosüsteemi jõudluse ja töökindluse andmeid, kasutab asjakohaseid töövahendeid ja võrdleb neid teenustasemelepinguga;
 • registreerib infosüsteemi toimimise kõrvalekalded teenustasemelepingust vastavalt juhistele;
 • üldistab võimalikke teenusetaseme vigu ja teeb ettepanekuid teenuse töökindluse parandamiseks;
 • koostab testi vastavalt testiplaanile, kasutades võimalusel automatiseerimist (sh skriptid, monitooringuelemendid, ajastatud tegevused);
 • järgib organisatsioonis kehtestatud infoturbepoliitikat, infoturbe halduse parimaid praktikaid ja üldiseid küberhügieeni põhimõtteid;
 • tunneb ära lihtsama infoturbe intsidendi ja selle ilmnemisel käitub vastavalt protsessijuhistele;
 • sooritab õpingute lõpus võrgutehniku 4. taseme kutseeksami;

Praktikavõimalus:

Tartu Kutsehariduskeskuse võrgutehniku eriala praktika sooritatakse organisatsioonides ja ettevõtetes, kus on kasutusel erinevaid IT-süsteeme ja kasutajaliideseid ehk praktikaks vajalik infosüsteem ning reaalsed olukorrad. Õppija, kes juba töötab ettevõttes, saab oma teoreetilisi teadmisi kohe praktikas rakendada.

Praktika maht on kokku 8 nädalat ning praktikaülesanneteks võib olla võrkude ehitus, võrguülekoormuse ennetamine, turvanõuete osas nõustamine.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli tänu uutele oskustele ka uute karjäärivõimalustega kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppeklassides ja -laborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Eelised tööturul:

Võrgutehniku tööd tuleb e-äri arenemisega iga päev üha juurde. Kui suudad töötada iseseisvalt ja samal ajal ka täpselt protseduurireegleid järgida, on valik tööpõllul lai.

Tartu Kutseharidukeskuse võrgutehniku eriala lõpetajat ootab:

* Kindel töö, hea palk ja valikuvõimalused spetsialiseerumiseks väga erinevates valdkondades:

 • võrgutehnikuna,
 • kasutajatoetehnikuna,
 • IT-tugiisikuna.

* Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

* Karjäärivõimalused: Nutikad võrgutehnikud saavutavad pideva enesetäiendamise ja töökogemuse käigus peagi tähelepanuväärseid töötulemusi ja liiguvad karjääriredelil edasi näiteks infosüsteemi konsultantide, koolitajate või IT-spetsialistidena.

Sõltumatuse eelistajad saavad end teostada ettevõtluses. Kuigi töö leiab tegijad üles sageli juba koolipingis, tasub jätkata õpinguid pidevalt arenevas valdkonnas. Tõsisema IT-huvi korral tasub vaadata tarkvaraarenduse, -analüüsi ja testimise suunda.

Õpi edasi:

Edasiõppimise võimalusi pakuvad

Kutsehariduse tasemel:

* Tartu Kutsehariduskeskuses süsteemiadministraatori eriala

Kõrghariduse tasemel: