IT AKADEEMIA IT-süsteemide spetsialist

IT-süsteemide spetsialisti tööpõld on tänaseks piiritult lai. Kui näed oma tulevase tööpõlluna IT-taristu arendamist, süsteemide haldamist ja teenuste reaalset paigaldamist ning sulle pakub pinget nii teiste kui omaloodud süsteemide testimine ja seire, siis on Tartu Kutsehariduskeskuse IT-akadeemia õige valik. Päevakohase riist- ja tarkvarga arvutiklassides ning laborites õpetavad igapäevaselt valdkonna spetsialistid, samuti kaasatakse õppetöösse erialapraktikuid ettevõtetest. Igapäevast töökeeleoskust arendab lisaks inglisekeelsete õppematerjalide kasutamine.

Parimaid tulemusi infotehnoloogia valdkonnas saavutavad loovalt ratsionaalsed isiksused, kellel on loomulik huvi uute võimaluste ja lahenduste otsimiseks. Sõbralik ja avatud meel on abiks IT-stressis inimestega suhtlemisel ja nende probleemide lahendamisel. Vajalik on kiire tehniline taip, kasuks tuleb loogiline mõtlemine ja keskendumisvõime pidevalt vahelduvate uutele ülesannetele. Lai silmaring ja teadmised muudest valdkondadest võimaldavad tulevikus leida ühist keelt koostööpartnerite ja tööandjatega, kelle tööd või tootmisprotsesse hakkad IT abil kergemaks ja tulusamaks muutma.

Tartu Kutsehariduskeskuses omandad koos tööalaste praktiliste oskustega nii kutse kui keskhariduse!

 • õpid seda, mis Sulle kõige rohkem huvi pakub – IT süsteemide ja riistvara alaseid teadmisi ja oskusi;
 • oled juba  kooli lõpetades olulise kogemusega, sest 4. aastal on suures mahus praktika ning lõputööks oled loonud IT-lahenduse koos dokumentatsiooniga
 • lisaks õpid gümnasistidega võrreldavas mahus üldaineid ning ettevalmistuse, et 2. õppeaasta lõpus teha eesti ja inglise keele riigieksamid, 3. aasta lõpus laia matemaatika riigieksam
 • saad olulise eelise õpingute jätkamiseks kõrgkoolis ning võid spetsialiseeruda inseneeria või IT valdkonna profiks
 • ja teha kõrgelt tasustatud tööd ning lennukat karjääri maailma kõige kiiremini kasvavas valdkonnas

Tähelepanu! Palume IT-süsteemide spetsialisti erialale sisseastujatel enne vestlusi ja katseid läbida veebikursus: https://www.codecademy.com/learn/learn-the-command-line 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Oskused:

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega IT-süsteemide spetsialist:

 • arendab organistatsiooni IT-taristut – pakub välja ja juurutab erinevaid tehnilisi lahendusi, arvestades süsteemi kui tervikut;
 • tunneb IT-süsteemide riistvara;
 • mõistab arvutivõrgu aluseid ja oskab rakendada võrguseadmeid;
 • haldab arvutivõrke ja võrguteenuseid;
 • haldab majutuskeskkonna riistvara ja klientseadmeid;
 • haldab Windows ja Linux/BSD-operatsioonisüsteeme;
 • tunneb skriptimisvahendeid ning automatiseerib võimalusel haldustegevusi;
 • valdab pilveteenuste haldust;
 • pakub kasutaja- ja muudatuste tuge;
 • osutab teenuseid ja pakub infoturbe tuge;
 • lahendab standardseid IT-probleeme
 • oskab koostada vajalikku dokumentatsiooni;
 • töötab meeskonnas ja lahendab ülesandeid iseseisvalt ka rahvusvahelistes tiimides;
 • suudab oma tööd iseseisvalt organiseerida ja aega planeerida ning vastutust võtta;
 • on läbinud laia matemaatika, emakeele ja inglise keele õppekava ning on sooritanud riigieksamid;
 • sooritab õpingute lõpus IT-süsteemide spetsialisti 4. taseme kutseeksami.

Praktikavõimalus:

Kokku tehakse õpingute jooksul 7 kuud ettevõttepraktikat. Praktikaülesanneteks on arvutivõrkude ehitus ja seire ning serverite haldus, lisaks harjutatakse praktikal nii individuaalseid kui koostööoskusi. Õpingute ja praktika käigus saadakse ülevaade uutest tehnoloogiatest, õpetamisel kasutatakse probleem- ja projektõpet, nt teostatakse meeskonnaga kogukonna- ja ettevõtlusprojekt.

Eriala lõpetamiseks meeskonnatööna kavandatakse ja teostatakse mõne rakenduse või teenuse arendus.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppeklassides ja -laborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Eelised tööturul:

Tartu Kutseharidukeskuse IT-süsteemide spetsialisti eriala lõpetajat ootab:

* Kindel töö, hea palk ja valikuvõimalused spetsialiseerumiseks väga erinevates valdkondades:

 • IT-süsteemide spetsialistina,
 • klienditoespetsialistina,
 • võrgutehnikuna,
 • süsteemiadministraatorina.

* Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

Tegu on globaalse kasvava ettevõtlusvaldkonnaga, kus heade spetsialistide järele on pidevalt suur nõudlus, mistõttu tIT-süsteemide spetsialist leiab hõlpsasti tööd ka väljaspool Eestit.

* Karjäärivõimalused: Nutikad IT-süsteemide spetsialistid saavutavad pideva enesetäiendamise ja töökogemuse käigus peagi tähelepanuväärseid töötulemusi ja liiguvad karjääriredelil edasi. Sõltumatuse eelistajad saavad end teostada IT-ettevõtjatena. Kuigi töö leiab tegijad üles sageli juba koolipingis, tasub jätkata õpinguid pidevalt arenevas ja kasvavas valdkonnas.

Õpi edasi:

Edasiõppimise võimalusi pakuvad

Kõrghariduse tasemel:

 • Informaatika, IT-süsteemide arendus või äriinfotehnoloogia
 • Tartu Ülikool. Informaatika ja Arvutitehnika erialad
 • Tallinna Ülikoolis Informaatika eriala