IT-süsteemide nooremspetsialist

Tüüpilised IT-probleemid leiavad IT-süsteemide nooremspetsialisti käe all kiire lahenduse. Tartu Kutsehariduskeskus on IT-valdkonnas tunnustatud kogemustega õppeasutus. Moodsa riist- ja tarkvaraga varustatud arvutiklassides ning laborites õpetavad spetsialistidest oma ala tipud teooriat kohe praktikas rakendama: kasutama erinevaid IT-vahendeid ning ehitama ja haldama arvutivõrke. Valdkonna kiire areng eeldab uuendustega kursis olemist ja soovi oma oskusi pidevalt täiendada. Eeliseks on kiire kohanemisvõime uute ülesannetega, süvenemisvõimeline tehniline taip ja sõbralik huumorimeel IT-probleemi tõttu ärritunud inimeste suhtes ning valmidus töötada ka siis, kui teised magavad.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Oskused:

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega IT-süsteemide nooremspetsialist:

 • teab, kuidas hoida töökorras organisatsiooni infotehnoloogilist taristut;
 • tunneb IT-süsteemide riistvara;
 • mõistab arvutivõrgu aluseid ja oskab rakendada võrguseadmeid;
 • haldab arvutivõrke ja võrguteenuseid;
 • on kursis operatsioonisüsteemidega, sh MACi ja mobiilseadmete operatsioonisüsteemidega;
 • haldab Windows ja Linux/BSD operatsioonisüsteeme;
 • haldab rakendusservereid ja -tarkvara (kontoritöö, arvutigraafika, masinprojekteerimise ja
  grupitöö tarkvara);
 • tunneb skriptimisvahendeid, sh programmeerimise aluseid;
 • on sooritanud õpingute lõpus IT-süsteemide nooremspetsialisti 4. taseme kutseeksami.

Praktikavõimalus:

Tartu Kutsehariduskeskuse IT-süsteemide nooremspetsialisti erialal sooritatakse II kursusel 10 nädalat IT-süsteemide riistvara ja arvutivõrkude praktikat, III kursusel 15 nädalat serverite halduse praktikat ja spetsialiseerumispraktika (nt süsteemiadministraatori praktika).
Meie head pikaajalised koostööpartnerid on Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikool ja suuremad ettevõtted, mille IT-osakondades praktika toimub.

Hea teada!

 • Praktikakohast saab sageli valdkonna esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppeklassides
  ning -laborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine
  kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Eelised tööturul:

Infotehnoloogia on tihedalt läbipõimunud kõigi valdkondadega, tänu millele saab kohe tööle asuda ja karjääri teha ükskõik millises huvipakkuvas tööstusharus: nt info- ja telekommunikatsiooni (IKT) ettevõtetes, meditsiiniasutustes, muusikatööstuses, toiduainetööstuses, puidutööstuses jne.

Tartu Kutseharidukeskuse IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala lõpetajat ootab:

 • Kindel töö, hea palk ja valikuvõimalused:
  • arvutitehnikuna,
  • klienditoe (help desk) tehnikuna,
  • kasutajatoe spetsialistina,
  • võrgutehnikuna,
  • võrguadministraatorina.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: Nutikatest nooremspetsialistidest saavad pideva enesetäiendamise käigus peagi infosüsteemide spetsialistid, süsteemiinsenerid või -arhitektid, tiimijuhid, IT-projektijuhid või IT-juhid. Tegusad IT-spetsialistid loovad oma teenuste paremaks pakkumiseks sageli oma ettevõtte. Kuigi pidev iseseisev õppimine on antud erialal konkurentsis püsimise põhieeldus, tasub selle käigus omandada ka kõrgharidus, mis avab tulevikus otseteed oma unistuste ja eesmärkide elluviimiseks.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

Kõrghariduse tasemel

 • TTÜ IT-Kolledž
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Tartu Ülikool