Turvasüsteemide tehnik

Turvasüsteemide tehniku tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamine ja hooldamine. Ameti õppimise eelduseks on huvi IT ja nõrkvoolu tööde vastu, vastutustunne, ruumiline kujutlusvõime, silmamälu ja täpsus. Töökohapõhise õppe suurim eelis on võimalus õppida ametit otse töökeskkonnas ja teha praktikas vaid neid asju, mida päriselt tehakse. Tartu Kutsehariduskeskuses õpitakse erialaspetsialistide juhendamisel selgeks ka need teoreetilised teadmised, mis on seotud kutseoskusega laiemalt ning mida töö käigus niisama selgeks ei saa, nt teooria ja standardid.

Oskused:

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega turvasüsteemide tehnik:

 • oskab paigaldada, seadistada ja hooldada turvasüsteeme;
 •  teab, kuidas testida ja kontrollida turvasüsteeme;
 •  mõistab, kuidas paigaldada, seadistada ja kontrollida tulekahju-signalisatsioonisüsteeme;
 •  tunneb, kuidas paigaldada ja hooldada hädavalgustus- ja teavitussüsteeme;
 •  valdab turvasüsteemide paigaldus- ning hooldustööde dokumenteerimist vastavalt kehtivatele
  õigusaktidele;
 •  on sooritanud õpingute lõpus turvasüsteemide tehniku 4. taseme kutseeksami.

Praktikavõimalus:

Tartu Kutsehariduskeskuse turvasüsteemide tehniku erialal on praktika osakaal 2/3 õppemahust, mis viiakse läbi töökohas ehk turvasüsteemide paigaldusega tegelevas ettevõttes. Meie partneriteks truvasüsteemide tehnikute õpetamisel on Eesti Turvaettevõtete Liit ja ettevõtted G4S EestiUSS Security ja Securitas Eesti AS. Praktiline töö toimub erinevatel objektidel juhendaja toel ja praktika eest saab õpilane tasu.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli tänu uutele oskustele ka uute karjäärivõimalustega kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppeklassides ning -laborites.
 • Koolitunnid toimuvad nii Tallinnas ning Tartus toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppeklassides ning -laborites

Eelised tööturul:

Tegu on kiiresti areneva valdkonnaga, kus tööd tuleb pidevalt juurde. Nõudlus väljaõppinud spetsialistide järele, kes oskavad ehitada, seadistada ja hooldada turvasüsteeme alates läbipääsusüsteemidest kuni videovalveni, kasvab pidevalt. Tänu objektide rohkusele on võimalik töötada endale sobivaimas piirkonnas ja ettevõtte tegevusalast lähtuvalt omandada uusi oskusi.

Tartu Kutseharidukeskuse turvasüsteemide tehniku eriala lõpetajat ootab:

 • Kindel töö ja valikuvõimalused:
  • videovalve ja alarmsüsteemide müügi ning paigaldusega seotud ettevõtetes;
  • nõrkvoolusüsteemide paigalduse ja müügiga seotud ettevõtetes;
  •  turvaettevõtetes;
  •  ehitus- ja kinnisvarahooldusega seotud ettevõtetes;
  •  suurettevõtetes.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: Tublid turvasüsteemide tehnikud hakkavad peagi teisi õpetama ja juhendama ning nendest kasvavad välja tiimijuhid. Enesetäiendamine võimaldab spetsialiseeruda teatud valdkonnale ja saada hinnatud meistriks. Ettevõtlikumad spetsialistid loovad oma oskuste paremaks pakkumiseks oma ettevõtte. Kuigi tööd on rohkem kui teha jõuab, tasub jätkata õpinguid IT või elektrivaldkonnas ja jätkata professionaalseks spetsialistiks kujunemise teed.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kõrghariduse tasemel:
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
   •  Elektritehnika
  • Tallinna Tehnikaülikool