Arhiivikorrastaja

Tartu Kutsehariduskeskusesse oodatakse arhiivikorrastaja erialale õppima kõiki, kelle asutusel on kohustus dokumente arhiveerida. Arhiivikorrastaja töö on ette valmistada arhiivi üleandmiseks paberkandjal ja digitaalsed dokumendid, vastutada säilikute säilimise eest ja eraldada säilitustähtaja ületanud dokumendid. Praktilistes tundides jagavad erialaspetsialistid rahvusarhiivist oma oskusi ja kogemusi, kuidas tagada ühelt poolt säilikute säilimine võimalikult pikaks ajaks ja teisalt nende hõlbus kasutatavus. Rahulik amet eeldab täpsust ja korrektsust ning rutiinitaluvust. Samuti tööeetikat, kuna arhiivides on inimeste jaoks tundliku infoga materjale.

Oskused:

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega arhiivikorrastaja:

 • oskab koostada arhiiviskeemi;
 • teab, kuidas korrastada paberalusel ja digitaalseid dokumente lähtuvalt nende säilitusväärtusest;
 • tunneb rahvusvahelisi standardeid ja oskab nende alusel koostada arhiivikirjeldust;
 •  teab, kuidas korraldada dokumentide säilimine ja kaitse;
 •  on sooritanud õpingute lõpus arhiivikorrastaja 4. taseme kutseeksami.

Praktikavõimalus:

Tartu Kutsehariduskeskuse arhiivikorrastaja erialal on praktika osakaal 2/3 õppemahust.
Töökohapõhise õppe eelduseks on juba olemasolev töökoht ettevõttes või avalik-õiguslikus asutuses, kus paralleelselt õpingutega saab teostada praktilisi ülesandeid.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppeklassides
  ning -laborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine
  kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Eelised tööturul:

Arhiivindus ei ole hääbuv ala, vaid tänu digitaalsele tulevikule omandamas senisest veelgi olulisemat rolli meie igapäevaelus.

Tartu Kutseharidukeskuse arhiivikorrastaja eriala lõpetajat ootab:

 • Kindel töö ja valikuvõimalused:
  •  arhiiviasutustes;
  •  avalik-õiguslikes organisatsioonides;
  •  eraõiguslikes organisatsioonides.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: arhiivindusest rohkem huvituvad arhiivikorrastajad omandavad arhivaari kutse, mille eelduseks on akadeemiline kõrgharidus. Eraldi arhiivinduse eriala veel Eestis õppida ei saa, seepärast võiks arhivaari soovitav baasharidus olla humanitaarteaduste vallast. Sobilikud erialad asutuse arhivaarina töötamiseks on dokumendi- või infohaldus. Avalikus arhiivis töötamisel on eeliseks ajaloo- või kultuuriharidus.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Rakenduskõrghariduse tasemel:
  • Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
   • infoteadus ja dokumendihaldus
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Tartu Ülikooli Avatud Ülikool
   • infokorraldus
  • Tallinna Ülikool
   • dokumendihaldus
  • Tartu Ülikool / Tallinna Ülikool / Eesti Kunstiakadeemia
   • ajalugu