Raamatupidaja

Raamatupidaja roll muutub tänapäeval kiiresti. Raamatupidamistarkvarad teevad ära senise aeganõudva arvestustöö ja nii jääb raamatupidajale ennekõike firma finantsnõustaja ja analüütiku roll, mis eeldab oluliselt rohkem teadmisi kui senine regulaarne aruandlus. Tartu Kutsehariduskeskuse õpetajate juhendamisel avastad, kui loominguline ja põnev võib olla numbritemaailm igapäevaselt rutiinsena näivas töös. Kasuks tuleb loogika, võime näha suuremat pilti, korrektsus, täpsus ja harjumus tähtaegadest kinni pidada.

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega raamatupidaja:

 • oskab kasutada raamatupidamistarkvara;
 • teostab ettevõtte finants-, maksu- ja juhtimisarvestust;
 • valdab erialast inglise, vene ja/või saksa keelt;
 • omab teadmisi projektijuhtimisest;
 • tunneb karjääriplaneerimise, ettevõtluse ja rahanduse aluseid;
 • on sooritanud õpingute lõppedes raamatupidaja 5. taseme kutseeksami.

Praktikavõimalus:

Tartu Kutsehariduskeskuse raamatupidaja eriala õpilased sooritavad õpingute jooksul
20 nädalat tööpraktikat kooli erinevate majandusüksuste raamatupidamistes.

Hea teada!

 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud erialasid õpetatakse tänapäevase tehnika ja
  tarkvaraga varustatud arvutiklassides ja õppelaborites.
 • Tänu praktikabaasidele ja koostööpartneritele on õpilastel laialdased võimalused
  erialapraktikaks.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine
  kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Eelised tööturul:

Kõik ettevõtted vajavad raamatupidajat või finantsjuhti. Ametisse asumise eelduseks on oskused ja usaldusväärsus, mille annab ennekõike erialane haridus. Raamatupidajad töötavad nii büroodes kui teevad kaugtööd.

Tartu Kutseharidukeskuse raamatupidaja eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö ning valikuvõimalused:
  • raamatupidajana,
  • raamatupidaja assistendina,
  • palgaarvestajana,
  • kassapidajana,
  • andmesisestajana.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: Võimekatest raamatupidajatest kasvavad välja finantsjuhid. Kuna iga väikeettevõtja vajab vähemal või suuremal määral raamatupidamisteenust, on suur nõudlus raamatupidajale heaks võimaluseks luua oma ettevõte ja seeläbi müüa oma teenuseid kõige paindlikumal ja endale tulusamal moel. Õpihimuline raamatupidaja võib saada edukaks igal alal. Seega tasub edasiõppimisvõimalusi valides lähtuda isiklikest huvidest.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kõrghariduse tasemel:
  • Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
  • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
  • Tartu Ülikool
   • majandusteaduskond