Sekretär

Sekretär on esimene kontaktisik, kellega ettevõttes suheldakse ja seetõttu on tema stiil, hoiakud, oskused ja ja teadmised ka asutuse visiitkaardiks. Sekretäri ülesandeks on teabevahetus ja dokumenditöö, klienditeenindus ja firma olme korraldamine. Tartu Kutsehariduskeskuses omandatakse praktilistes tundides kõik teadmised, mis muudavad tulevase töö korraldamise teadlikuks ja sujuvaks. Ametis tulevad kasuks korrektsus ja empaatia eri tüüpi inimeste suhtes, oskus enda eest seista ja teisi ära kuulata, konfidentsiaalsus ja kiire organiseerimisvõime.

Oskused:

Tartu Kutsehariduskeskuses õppinud sekretär:

 • oskab dokumenteerida ja dokumente hallata;
 • tunneb arhiivitöö korraldamise põhimõtteid;
 • omab vajalikke teadmisi organisatsiooni töö- ja suhtekorraldusest;
 • on saanud ettevalmistuse sooritada õpingute lõpus sekretäri 5. taseme kutseeksam.

Praktikavõimalus:

Tartu Kutsehariduskeskuse sekretäri erialal on praktika sooritamiseks laialdased võimalused. Sõltuvalt spetsialiseerumisest ja töökohapõhise õppe kasutamisvõimalusest saab õpilane ise valida, millises firmas sooritada 20 nädalat ettevõttepraktikat.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppeklassides
  ning -laborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine
  kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Eelised tööturul:

Tartu Kutseharidukeskuse sekretäri eriala lõpetajat ootab:

 • Kindel töö ja valikuvõimalused:
  • sekretärina,
  • büroo assistendina,
  • referendina,
  • personalitöötajana.
 • Karjäärivõimalused: Tubli sekretär on firma raudvara, kellest ei taheta loobuda. Või kui, siis pakutakse talle firmasiseselt häid arenemisvõimalusi. Nii on sekretäriamet heaks hüppelauaks tulevaseks projekti-, personali-, müügi- ja turundusjuhiks kujunemise teel. Valdkonnas on mitmeid edasiõppimisvõimalusi, nt juhiabi halduskorralduse või infokorralduse erialal.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kõrghariduse tasemel:
  • Tallinna Tehnikaülikool
   • Halduskorraldus
  • Tartu Ülikooli Avatud Ülikool
   • Infokorraldus
  • Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
   • Juhiabi