Kutseeksamid

EUCIP eksamid

  • IT tugiisik (tase 3) - Sooritada 1 EUCIP eksam (halduse moodul C).
  • IT-süsteemide nooremspetsialist (tase 4) - Sooritada 2 EUCIP eksamit (halduse moodul C ja juhtimise moodul A)
  • noorem tarkvaraarendaja (tase 4) - Sooritada 2 EUCIP eksamit (arenduse moodul B ja juhtimise moodul A)

Õppematerjalid:

  Eesti keeles Vene keeles
Moodul A      Juhtimine/Plan         Управление/Plan
Moodul B Arendus/Build Разработка/Build
Moodul C Haldus/Operate Эксплуатация/Operate


Näidistestid 
Eksamitesti demo (ingliskeelne)

Abimaterjalid
EUCIP õppekava 3.0 ENG
EUCIP Programming Language (EPL)

Kutsete aluseksamiks on EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals). EUCIP programmist saab lähemalt lugeda siin.

EUCIPi porogrammi kuuluvad kolme mooduli eksamid – haldus, arendus ja juhtimine.

  • Eksam on elektroonne valikvastustega test veebikeskkonnas;
  • Eksamit on võimalus sooritada eesti, inglise või vene keeles;
  • EUCIPi ühes moodulis on 45 küsimust;
  • Ühe mooduli eksamiaeg 60 minutit;
  • EUCIP eksami läbimiseks on vaja vastata õigesti 60%-le küsimustest.