“Kuidas tööelus hakkama saada? Kool on alles algus..”

Postitatud 12. mrts 2020

11.03.2020 toimus IKT-osakonna õpilastele ja õpetajatele konverentsisaalis külalislektori loeng “Kuidas tööelus hakkama saada? Kool on alles algus..”

Koolis on hea võimalus läbi õpingute ennast proovile panna ja saada uusi täiendavaid kogemusi edasiseks. Projektijuhtimise raames tuli meile loengut läbi viima Leelo Saar.

Leelo Saar töötab personalijuhina ühes Tartus tegutsevas ettevõttes nimega  Raintree Estonia OÜ, kes sai eelmine aasta pere- ja töötajasõbralikuma märgise. See on tarkvaraettevõte, mis loob meditsiinitarkvara USA turule.

Raintree Estonia OÜ-s hoolitsetakse oma töötajate eest hästi. Kuna tööl käimine tuleneb suuresti sisemisest motivatsioonist, on selles ettevõttes nähtud vaeva, et keskkond oleks selline, kuhu tahetakse tööle tulla. Hea meeskonnatöö on igas ettevõttes edu aluseks. Raintree Estonia OÜ-s korraldatakse tihti ühisüritusi, mis lähendab kollektiivi, muutes seeläbi ka omavahelise koostöö sujuvaks.

Loengus tuli juttu mugavustsoonist, ootustest tööandjale ja ootustest töötajatele. See teema puudutab meid kõiki mingil määral. Kogemused ning teadmised, kuidas toime tulla töökeskkonnas ja arenevas maailmas.

Tänapäeval on saamas edu võtmeks eristumine tööturul. Leelo juhtis tähelepanu sellele, et tööle kandideerimisel vaadata kindlasti üle oma meiliaadress, lugeda läbi tööpakkumine ning uurida ka ettevõtte kohta. See annab eelise töövestlusel kui kandideerija oskab küsida ka muid küsimusi peale palga ja tööaja korralduse.

Leelo Saar on üks särav inimene. Ta loeng oli lihtsasti arusaadav, õhkkond vaba, sõbralik. Loengu käigus esitati kuulajate poolt palju küsimusi, millele Leelo oskuslikult vastas. Kui loengust üks tähtsaim asi kaasa võtta, võiks see olla nii tööandja kui töötaja paindlikkus. Mõlemad osapooled omavahel koostööd tehes on tulemuseks rahulolevad töötajad ning jätkusuutlik ettevõte.

Kommenteeri postitust


Lubatud HTML märgistused: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>