DIHUB projekt

Postitatud 03. september 2020

IKT-osakonnas alustas täna 17 noort IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala lõpukursuselt valikõpinguna Erasmus+ projekti “Digital Innovation Hub for cloud based services”  (DIHUB) raames pilveteenuste õppimist õpetajate Timo Puistaja, Tiina Aidniku,  Anne Mootse ning BCS koolituse spetsialistide Ants Silla, Magnus Hillermaa ja Andres Ingeli käe all. Viie riigi koostöös luuakse pilvepõhiste teenuste õpetamise klaster, kus piloteeritakse meeskondliku õppe raames konkreetse ettevõtte teenuse üleviimist pilve. Õpe koosneb 21-päevasest treeningust, mille raames valmib prototüüp pilveteenusele üleminekuks  ja sellele järgnevast 130-päevasest praktikast 3-liikmelistes tiimides, kus kliendile konkreetne lahendus kavandatakse ja juurutatakse. 

21-päevase õppe raames saab õppija tuttavaks teenuse disaini, disainmõtlemise, agiilse projektijuhtimise, ärivajaduste kaardistamise, riskihalduse ning pilveteenusele ülemineku planeerimise, juurutamise, monitoorimise kui ka dokumenteerimisega. Edasi juba jätkub koostöös konkreetse kliendiga meeskondlik praktika TOY-metoodika alusel. Igal meeskonnal on toeks praktika ajal mentor.

Kolmanda boonusena saavad projekti tegevustes edukad õppijad kevadeks ühtlasi ka koostatud ja praktiliselt  teostatud lõputöö. Iga meeskond saab ainulaadse kogemuse, mis tänastele alustajatele oli nii inspireeriv kui ka veidi hirmutav, sest vastutus tulemuseni jõudmisel lasub eelkõige igal õppijal endal ning õpitee tulemuseni jõudmiseks kujundab iga meeskond.

Teine pilootvoor, mis baseerub esimese tulemustel, algab jaanuaris 2021. Projekt aitab kaasa  regionaasete kompetentsikeskuste loomisele ning õppijate 21.sajandi oskuste kujunemisele. Projektist saab lugeda täpsemalt: https://dihubcloud.eu/.  

 

Täpsem info: Signe Vedler

Kommenteeri postitust


Lubatud HTML märgistused: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>