Aasta tegija 2021 - veebimeistri võistlus

Postitatud 08. mrts 2021

Täna 08.03.2021 toimub ITA19 ja VS20 õppegruppidele veebimeistri võistlus. Võistlus toimub veebis ja pakub tarkvaraarenduse eriala õpilastele mitmeid väljakutseid. Veebimeister 2021 tiitli nimel võistleb 29 võistlejat.

Vahekokkuvõtte aeg veebis

Vahekokkuvõte võistlusel

Võistlusest üldiselt:

VÕISTLEJAD
Veebidisaineri ja -arendaja kutsevõistlus on mõeldud Tartu Kutsehariduskeskuse Noorem Tarkvaraarendaja õpilastele. Võistlusel osalevad kõik VS20 ja ITA19 õppegrupi õpilased. Võistlus on meeskonnatöö, kus meeskonna suurus on 2 liiget.

VÕISTLUSAEG
Võistlustöö nominaalne täitmisaeg on 10 akadeemilist tundi. Võistlus toimub 08.03.2021

VÕISTLUSÜLESANNE
Võistlusel on vajalikud veebidisaineri ning veebiarendaja oskused. Veebidisainerid on vastutavad kujunduse, visuaalse väljanägemise ja kasutatavuse eest. Veebiarendajad vastutavad funktsionaalse ja optimaalsuse eest. Võistlusel osalejad on võimelised looma mängu alates alg ideest kuni lõpp tooteni kasutades kombinatsiooni veebidisaineri oskustest ning veebiarendaja tehnilistest teadmistest.

Võistlusülesanne sisaldab järgmisi alateemasid:
• mängu planeerimine ning selle optimeerimine erinevatele seadmetele,
• materjalide ettevalmistus,
• kliendipoolse rakenduse loomine (HTML) ja küljendamine (CSS), raamistikud,
• serveripoolne programmeerimine (PHP, Javascript, Ajax),
• andmebaasi (MySQL) loomine ja liidestamine,
• valideerimine.
Vajalikud materjalid on ette antud.

Võistlusülesannete käigus tuleb läbida järgnevad etapid:
Mängu nõuded - Kliendi vajaduste ja eesmärkide mõistmine ning nendega arvestamine;
Mängu kavandamine - Peamisele sihtgrupile atraktiivse ja intuitiivse mängu kujunduse loomine. Mängu loogilise navigatsioonisüsteemi ja funktsioonide planeerimine;
Mängu teostamine - Mängu loomine kasutades kombinatsiooni erinevatest märgistus ning skriptimis keeltest; Mängu informatsiooni ja materjali optimeerimine.

HINDAMINE
Täidetud võistlustöid hinnatakse lähtudes kindlaks määratud hindamiskriteeriumidest. Hinnatakse valminud lahenduse disaini, funktsionaalsust ja vastavust nõuetele.

VÕISTLUSE KORRALDAJA
Tartu Kutsehariduskeskus - IKT osakond, Noorem Tarkvaraarendaja õppekava hoidja Ly Otsa ja erialaõpetajad.

AUTASUSTAMINE
Välja antakse ainult 1 koht. 1 koht - Aasta tegija 2021 veebimeister.

Kommenteeri postitust


Lubatud HTML märgistused: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>